Rehabilitació de la façana principal.

  • Reparació i sanejament de façana
  • Extracció de pedra existent de façana
  • Revestiment de façana amb compòsit d'alumini