Rehabilitació de façana d’un edifici plurifamiliar a primera línia de mar.

  • Reparació de cantells de forjat de balcons
  • Reparació de paraments verticals de façana
  • Revestiments i acabats