EOSZENIT energy comença a rebre resolucions favorables ´Next Generation´

26/06/2023

Aquesta fita és objecte d'un ambiciós projecte de rehabilitació integral energètica de l'edifici, que comportarà un estalvi superior al 83% de dependència de combustibles fòssils.

El suport veïnal i de l’Administrador, paper fonamental a la rehabilitació.
La proposta ha tirat endavant gràcies a diversos factors, entre ells, el suport majoritari dels veïns i l’actitud proactiva d'Isidre Ribalta, president de la comunitat, Antoni Palou, de Palou Consultors, Administrador i assessor jurídic d’aquesta finca i Sara Bueno, Arquitecte Tècnica encarregada del projecte.

Per assolir aquests exigents estàndards d'estalvi energètic, les obres proposades seran molt ambicioses, aïllament de l'envolupant en façana i cobertes, millora de les instal·lacions tèrmiques i implementació de renovables, superant amb escreix el que marca el Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, respecte al màxim escalat de subvenció (80%) i reducció de demanda de combustibles fòssils.

EOSZENIT energy com Agent Rehabilitador
L'agent rehabilitador que ha acompanyat en tot el procés la comunitat de veïns ha estat EOSZENIT energy, empresa establerta a Girona per operar a Catalunya amb agents locals, que els ha suggerit un contracte clau en mà, obres i estalvis energètics garantits amb sostre de despesa que paga gran part de la inversió i un finançament 100% de tots els costos amb carència fins a fi d’obra. A més, per guanyar-se la confiança dels veïns, la proposta inclou un manteniment de les instal·lacions implementades en termes de garantia total durant tot el període de finançament.
Aquest cas d'èxit es va anunciar el passat 23 de maig a CONSTRUMAT a la taula de diàleg “Rehabilitación energética con fondos Next Generation, un caso real”, moderada per Jordi Marrot, Director de l'Àrea Tècnica del CATEB, on també van participar diferents agents de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació de Catalunya (OTR).

En aquest mateix entorn i dins de la cimera internacional European Building Summit (EBS), EOSZENIT energy va exposar en dues ponències com integrar paràmetres de sostenibilitat i circularitat en el model innovador de rehabilitació integral d'habitatges.

Notícia ANESE

 

EOSZENIT energy comença a rebre resolucions favorables  ´Next Generation´