Rehabilitació de façana de l'edifici plurifamiliar Turismar. 

  • Renovació i impermeabilització de paviments dels balcons
  • Reparació de cantells de forjat i esquerdes.
  • Revestiment de forjat amb compòsit d'alumini
  • Pintat de façanes.