Rehabilitació de la façana principal, balcons i substitució de les baranes d’un edifici plurifamiliar a primera línia de mar.

  • Reparació de cantells de forjat
  • Paviments de terrasses
  • Substitució de baranes
  • Sanejament i pintat de façana