Rehabilitació de les envolvents de l’edifici amb sistema SATE

  • Reparació i sanejament de façana
  • Reparació de cantells de forjat dels balcons
  • Instal·lació de SATE ( Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior).