18/02/2020

Zenit incentiva l'oportunitat de fusionar l'art amb la teva llar i l'espai urbà.

Com és possible? Amb la col·laboració de Bmurals, un espai de reflexió, creació i promoció especialitzat en Art Urbà. Aprofitant la rehabilitació d'una finca particular o comunitària s'ofereix la possibilitat de crear un mural a la façana. D'aquesta manera donem suport a artistes i a les seves obres a més de pujar el valor de l'edifici.

<p>Zenit incentiva l'oportunitat de <strong>fusionar l'art amb la teva llar</strong> i l'espai urbà.</p>
<p>Com és possible? Amb la col·laboració de Bmurals, un espai de reflexió, creació i promoció especialitzat en <strong>Art Urbà</strong>. Aprofitant la rehabilitació d'una finca particular o comunitària s'ofereix la possibilitat de crear un mural a la façana. D'aquesta manera donem suport a artistes i a les seves obres a més de <strong>pujar el valor de l'edifici</strong>.</p>