ThermaCote

ThermaCote incorpora tecnologia ceràmica avançada per a evitar la transferència de calor i fred. En façanes, ThermaCote actua com una barrera climàtica, proporcionant aïllament addicional i un component transpirable que permet que fuita la humitat atrapada. Això redueix significativament el temps de funcionament dels aires condicionats o calefaccions, produeix estalvis d'energia i redueix els costos de manteniment. ThermaCote® és una solució tot en un: aïllament, antihumitat, hermeticidad i decoració. ThermaCote® protegeix i estén la vida d'un edifici. En aplicar-ho (sense imprimación) amb una màquina airless, ThermaCote® redueix el temps i els costos de l'aplicació. ThermaCote està aprovat pel EuropeanCool Roof Council.

Més avantatges de ThermaCote:

  • Aïllament tèrmic de teulades i façanes.
  • Estalvia fins a un 40% d'energia.
  • Incrementa l'eficiència d'equips de climatització.
  • Incrementa l'eficiència de panells solars.
  • Aplicació ràpida
  • Durador i efectiu

https://youtu.be/h4TIGQDYWEI 

ThermaCote Dosier