Subvencions NEXT GENERATION

Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència

La Unió Europea ha marcat l'objectiu de disminuir les emissions de CO₂ mitjançant la reducció del consum energètic dels habitatges a l'eurozona. Aquesta reducció comportarà un benefici mediambiental així com un important estalvi econòmic per als ciutadans.

Els fons europeus Next Generation compten amb una partida de 3.400 milions d'euros per a la rehabilitació energètica dels edificis com a part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

Programa 3; d’ajuda a les actuacions de rehabilitació per a edificis Plurifamiliars.

Destinataris:

Els destinataris d'aquest programa són els propietaris d'edificis residencials plurifamiliars, les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris.

Requisits:

  • La millora o rehabilitació d'edificis d'ús predominant residencial per a habitatge, sempre que s'obtingui una reducció d'almenys un 30% a l'indicador de consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.

  • En edificis situats a les zones climàtiques C, D i E, segons la classificació climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació, també s'haurà d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'habitatge unifamiliar o de l'edifici, segons correspongui, almenys:

    • Zones climàtiques D i E: un 35%

    • Zona climàtica C: un 25%

Objectiu:

Té com a objectiu subvencionar obres de rehabilitació en les que s’aconsegueixi una millora acreditada de l’eficiència energètica en edificis residencials col·lectius.

 

Programa 5; d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Destinataris:

Els destinataris d'aquest programa són els propietaris d'edificis residencials plurifamiliars, les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris.

Requisits:

- Estar finalitzats abans del 2000.

- Que almenys el 50% de la seva superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té o tenen altres usos compatibles, tingui ús residencial habitatge.

Objectiu:

Té com a objectiu global a arribar en el segon trimestre de 2026 la xifra acumulada de 510.000 actuacions de renovació en habitatge i ajudar a multiplicar x10 el ritme de rehabilitacions a Espanya.

 

 

Línies disponibles Next Generation

2.742 milions d'euros es destinen a Catalunya per fomentar l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables.

 

Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.
Més informació

Programa PREE 5000 - ICAEN: Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis.
Més informació

Programa DUS 5000 - ICAEN: Ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic.
Més informació

Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges.
Més informació