Conèixer els materials i saber aplicar correctament les tècniques és fonamental per tal de garantir un acabat professional.
Des de Zenit, posem a la teva disposició tota la nostra experiència en optimització energètica d'edificis, gràcies a la utilització del sistema SATE o a la instal·lació de façanes ventilades.


Rehabilitació de façanes i edificis a Barcelona

Rehabilitació de façanes i edificis a Girona


 • Treballs verticals
 • Renovació de cantells de forjats amb morters tècnics
 • Pintura decorativa i revestiments exteriors
 • Sanejament de paraments verticals
 • Sistemes d’aïllament tèrmic per a l’exterior (SATE)
 • Engrapat de fissures amb armadures d’acer o malla de carboni
 • Neteja de grafitis amb detergents químics
 • Tractaments antifissures amb armadura i acabat decoratiu
 • SATE amb llana de roca i EPS
 • Revestiment d'aplacat de suro
 • Façana ventilada amb AQUAPANEL
 • Façana ventilada amb porcellànic
 • Tabics pluvials tipus NATURVEX
 • Tabics pluvials tipus sàndvitx

 • < Serveis Rehabilitació i millora energètica d'edificis