L'execució de treballs verticals requereix professionals 100% formats i tota la infraestructura específica necessària (bastides tubulars, elevadora bimàstil, tractels, maquinària auxiliar, etc.)
A Zenit no deixem res a la improvisació, i garantim la màxima eficàcia i els millors acabats en tota mena de treballs verticals: paleteria, renovació o instal·lació de baranes, neteja, pintura, etc.


  • Bastides i sistemes de treball en alçada
  • Treballs verticals en suspensió
  • Treballs en alçada sobre bimàstil o monomàstil
  • Treballs sobre plataforma elevadora tipus estisora
  • Treballs sobre plataforma elevadora amb braç articulat
  • Treballs sobre plataforma amb pescants des de la coberta

  • < Serveis Rehabilitació i millora energètica d'edificis