Disposem d'una àmplia experiència en la renovació i manteniment de patis interiors.
El nostre equip de professionals garanteix els millors resultats en la instal·lació o renovació del celobert, baixants, baranes i qualsevol altre tipus de tasca relacionada amb la paleteria i pintura.


  • Bastides i sistemes de treball en alçada
  • Sanejament de paraments verticals
  • Treballs verticals en patis de llum
  • Renovació d’instal·lacions d’aigua
  • Senyalització i instal·lacions de gas
  • Pintura siliconada blanc neu
  • Pintat de baranes
  • Renovació de claraboies

  • < Serveis Rehabilitació i millora energètica d'edificis