Et garantim un treball 100% efectiu i professional en la reparació de fissures, microfissures i àrees malmeses, així com en la neteja de la superfície mitjançant mètodes no nocius pel medi ambient i en l'aplicació d'acabats amb pintura i materials aïllants.


 • Renovació de cantells de forjats amb morters tècnics
 • Pintura decorativa i revestiments exteriors
 • Sanejament de paraments verticals
 • Sistemes d’aïllament tèrmic per a l’exterior (SATE)
 • Engrapat de fissures amb armadures d’acer o malla de carboni
 • Tractaments antifissures amb armadura i acabat decoratiu
 • Renovació de paviments de balcons
 • Renovació de baranes
 • Impermeabilització de cobertes
 • Bastides LAYHER en propietat
 • Bimàstils ALBA MACREL en propietat
 • Projectes i pressupost sense compromís

 • < Serveis Rehabilitació i millora energètica d'edificis