• Pintura decorativa i revestiments exteriors
  • Sanejament de paraments verticals
  • Neteja de grafitis amb detergents químics
  • Tractaments antifissures amb armadura i acabat decoratiu
  • Pintura decorativa exterior acrílica
  • Pintura decorativa exterior siliconada
  • Pintura decorativa exterior al silicat
  • Pintura decorativa exterior al pliolite
  • Pintura decorativa exterior siloxànica
  • Revestiments acrílics texturats

  • < Serveis Rehabilitació i millora energètica d'edificis