L'equip de Zenit sempre es manté a l'avantguarda de les últimes tècniques en l'aplicació de millores que permetin la màxima optimització energètica dels edificis.
Millorem la confortabilitat del teu habitatge, el revalorem i participem de la conservació del medi ambient gràcies a la incorporació d'aïllaments tèrmics i façanes ventilades.


 • Tabics pluvials
 • Sistemes d’aïllament tèrmic per a l’exterior (SATE)
 • Façanes tècniques amb composite o murs cortina
 • SATE amb llana de roca i EPS
 • Revestiment d'aplacat de suro
 • Façana ventilada amb AQUAPANEL
 • Façana ventilada amb porcellànic
 • Tabics pluvials tipus NATURVEX
 • Tabics pluvials tipus sàndvitx
 • Estudi energètic

 • < Serveis Rehabilitació i millora energètica d'edificis