Conèixer els materials i saber aplicar correctament les tècniques és fonamental per tal de garantir un acabat professional.
Des de Zenit, posem a la teva disposició tota la nostra experiència en optimització energètica d'edificis, gràcies a la utilització del sistema SATE o a la instal·lació de façanes ventilades.


Rehabilitació de façanes i edificis a Barcelona

Rehabilitació de façanes i edificis a Girona< Serveis Rehabilitació i millora energètica d'edificis