Conèixer els materials i saber aplicar correctament les tècniques és fonamental per tal de garantir un acabat professional.
Des de Zenit, posem a la teva disposició tota la nostra experiència en optimització energètica d'edificis, gràcies a la utilització del sistema SATE o a la instal·lació de façanes ventilades.


Rehabilitació de façanes i edificis a Barcelona

Rehabilitació de façanes i edificis a Girona


 • Millora energètica
 • Patis de llums
 • Impermeabilització de cobertes
 • Paviments
 • Tractament de Façana
  • Pintura siliconada 
  • Pintura acrílica 
  • Pintura elàstica
  • Pintura siloxanica
 • Sistema de treball
  • Bastida tubular de la casa Layher 
  • Plataforma cremallera 
  • Treballs verticals 

 • < Serveis Rehabilitació i millora energètica d'edificis