ZENIT Rehabilitació Integral

Rehabilitació de façanes a Girona i restauració integral d'edificis

Zenit és l'empresa especialitzada en rehabilitació de façanes, treballs verticals i restauració integral d'edificis amb una experiència de més de 300 obres realitzades, mantenint-se sempre a l'avantguarda en matèria de tècniques i materials per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis. Contacta amb Zenit per tal de sol·licitar pressupost sense cap mena de compromís i rebre tota la informació en matèria d'ajudes per a la rehabilitació de façanes a Girona. Gràcies a Zenit, les comunitats de propietaris també disposen d'un finançament de fins a 10 anys del 100% sobre el pressupost de l'obra.


T'oferim un finançament del 100% en la rehabilitació de façanes. Aprovació en 24h!


Contacta'ns i demana pressupost per la rehabilitació de la seva comunitat.

Davant dels problemes derivats del deteriorament exterior dels edificis, Zenit Rehabilitació Integral, l'empresa especialista en rehabilitació de façanes a Girona i restauració integral d'edificis, efectua un diagnòstic previ per tal d'estudiar-ne les causes, l'impacte real sobre l'estructura, i el conjunt de tasques que s'han de dur a terme per tal de rehabilitar l'edifici o realitzar una restauració integral.

D'aquesta manera, les comunitats de propietaris tenen garantida una perllongació de la vida útil de l'element protector del seu edifici, i una millora notable en l'aïllament i millora energètica dels seus habitatges.

Zenit també actua de forma preventiva sobre problemes puntuals en l'estructura dels edificis i realitza tasques de millora estètica mitjançant l'execució de treballs verticals duts a terme per un equip 100% especialitzat en aquest tipus d'actuacions.


Garantia Empresarial

Certificado Empresas de construcción Certificado Trabajadores de construcción Certificado Total de construcción

Solucions estructurals i rehabilitació de façanes a Girona

Solucions estructurals i rehabilitació de façanes a Girona

El deteriorament de les façanes ve determinat per un conjunt de causes que solen veure's accentuades per l'efecte del pas del temps: l'expansió hídrica o del morter, els factors climatològics com la pluja o les gelades, els elements atmosfèrics com la contaminació, els moviments de l'edifici, o fins i tot les causes de tipus humà, com poden ser el vandalisme o l'incivisme.

El recobriment exterior dels edificis pot estar exposat a una important tensió en els seus materials que acabi provocant l'aparició d'esquerdes o fissures. L'assentament de l'edifici sobre el seu subsòl, els errors en l'execució original de l'obra, o les filtracions i avaries de la xarxa de sanejament en poden ser les causes.

Els factors climàtics també poden ser culpables de la necessària rehabilitació de façanes o de la restauració integral d'un edifici. L'efecte de l'aigua pot produir humitats o petites filtracions que accelerin l'envelliment de l'estructura, mentre que el vent pot fer notar els seus efectes en edificis de més de 20 metres d'alçada a causa de l'acció de les vibracions.

La temperatura també és un factor a tenir en compte en el manteniment estructural dels edificis. L'efecte dilatador de la calor sobre els materials constructius i la contracció derivada del fred, poden tenir un efecte nociu sobre les façanes dels edificis provocant importants problemes de deteriorament.

La contaminació i l'efecte directe de l'acció de l'home, són també factors a tenir en compte pel que fa al manteniment del nostre edifici. Encara que Girona no és una ciutat que pateixi greus problemes de pol·lució, l'efecte de l'òxid de nitrogen, el carboni o el sofre, poden malmetre el parament exterior, fent necessària una rehabilitació de façanes. Els actes d'incivisme o vandalisme també poden comportar la necessitat d'efectuar una actuació de manteniment mitjançant tècniques de treballs verticals sobre la façana de l'edifici.