Rehabilitació d'una Comunitat de propietaris

Rehabilitació d'una Comunitat de propietaris

Projectes

Rehabilitació d'una Comunitat de propietaris

Any de l'obra: 2020


  • Reparació i pintura dels 3 patis de llum interiors.
  • Col·locació de xemeneies comunitàries d'extracció de fums de les cuines d'acer inoxidable amb barrets eòlics.
  • Substitució de les claraboies per unes d'acer inoxidable amb plaques de policarbonat.
  • Impermeabilitació de tota la coberta plana amb tela asfàltica autoprotegida amb acabat mineral.
  • Reparació i pintura de tots els murs i badalot de la coberta.