20/01/2020

Parex és una de les marques que utilitzem a Zenit referent en solucions de morters. Gràcies a la integració de la marca a la casa Sika ens hem actualitzat per oferir la nova gamma ParexSika. Aquest fet ens permet oferir una millor qualitat en material químic Sika combinat amb l'eficàcia dels morters de Parex.

<p><strong>Parex</strong> és una de les marques que utilitzem a Zenit referent en <strong>solucions de morters</strong>. Gràcies a la integració de la marca a la casa Sika ens hem actualitzat per oferir la nova gamma ParexSika. Aquest fet ens permet oferir una millor qualitat en material químic Sika combinat amb l'eficàcia dels morters de Parex.</p>