Zenit - Espais eficients

A Zenit constituïm un ferm compromís professional amb els establiments turístics.

Els hotels, ressorts i càmpings es troben amb la necessitat de renovar les seves estructures i espais interiors per tal de millorar el confort dels seus clients.

Aquestes intervencions necessiten l'experiència i coneixements necessaris per a d'adaptar els edificis a les noves necessitats energètiques i convertir-los en espais eficients.