Finançament per rehabilitar comunitats de propietaris

 

Més de 300 obres i rehabilitacions realitzades

Des de Zenit, posem a la vostra disposició un finançament de fins a 10 anys per tal de poder facilitar l'acord de pagament entre veïns. Avancem l'import de les subvencions concedides per tal d'alleugerir les "derrames".

En 24h-48h rebrà l'aprovació del finançament

Característiques del producte

 • Finançament del 100% del pressupost (IVA inclòs).
 • Termini de finançament: 10 anys.
 • La Comunitat de Propietaris no es veurà obligada a obrir cap compte nou, ni adquirir cap tipus de producte (assegurances, etc.)
 • El pagament de l'import nominal del préstec es realitzarà directament al prescriptor.
 • Es pot escollir la modalitat de pagament: Inici (Si l'import a finançar és inferior a 30 mil €), Final (Independentment de l'import), Fraccionat per certificacions (Import superior a 30 mil €).
 • La firma del préstec la realitza únicament el president, en representació de la Comunitat de Propietaris.
 • Un cop presentada la documentació necessària, en un termini màxim de 48 hores donem resposta.
 • La documentació requerida és molt senzilla i sempre està en mans de l'administrador.
 • Les operacions d'import superior a 30 mil € es firmaran davant de notari. (Honoraris notari: 0,3%+IVA).

Documentació necessària per tal de realitzar l'operació

 • Sol·licitud de crèdit.
 • Fotocòpia del CIF de la Comunitat i DNI de President.
 • Comptes anuals de la Comunitat dels 2 últims exercicis.
 • Moviments del compte bancari dels 2 últims mesos.
 • Certificat de morositat.
 • Model de certificació de l'acta firmat pel president i administrador.
 • Fotocòpia de les actes en les quals s'han aprovat els punts anteriors.
 • Fotocòpia de l'acta en què s'ha aprovat el president.
 • Pressupost acceptat pel president de la Comunitat de Propietaris.
 • Telèfons de contacte del president i administrador.