21/09/2020

14/09/2020

Zenit ja és compta amb el certificat homologat per a la retirada de aminat. El 2020 finalitzem la formació als nostres treballadors, realitzada per un equip de professionals, aportant així especialització en les habilitats del nostre equip.

Empresa homologada per a la retirada d'amiant