Control i qualitat

La comoditat i tranquil·litat dels nostres clients són valors que tenim molt en compte a Zenit. És per això que comptem amb el suport d'un equip extern pel control de la qualitat, que realitza una acurada tasca de seguiment durant el període d'execució de l'obra.

El control i la qualitat de la feina també estan estretament lligats amb seguretat. Per mantenir els estàndards de control més alts ens regim per l'aplicació estricte del R.D.2177/2004.

Apostem per la professionalitat, la formació i la informació. Aquests principis ens permeten mantenir un espai de treball segur i eficaç per a clients i treballadors.

Garantia Empresarial

Certificado Empresas de construcción Certificado Trabajadores de construcción Certificado Totsl de construcción

metacontratas