Renovació depuradora Nestlé

Renovació depuradora Nestlé

Comunitats de propietaris

Renovació depuradora Nestlé

Any de l'obra: 2019

Ctra. Antiga d'Amer, 3, 17007 Girona


  • Reconstrucció de les armadures
  • Treballs verticals
  • Reconstrucció dels cartells de formigó