Renovació d'una coberta d’amiant a Vilaseca.

Renovació d'una coberta d’amiant a Vilaseca.

Comunitats de propietaris

Renovació d'una coberta d’amiant a Vilaseca.

Any de l'obra: 2019

Vilaseca poligon nau 17


Desmuntatge, acondicionament i transport de coberta de fibrociment amb i sense espuma de poliuretà projectat.  

  • Cumbreras i remats perimetrals
  • Retirada de fibrociment
  • Inclòs elaboració i tramitació del pla de treball específic
  • Condicionament, càrrega, transport ADR i cànon abocador
  • Medicions personals i/o ambientals
  • Subministrament i muntatge de coberta, lluerna i remat 
  • Extracció d'Amiant