Rehabilitació Edifici Plurifamiliar

Rehabilitació Edifici Plurifamiliar

Comunitats de propietaris

Rehabilitació Edifici Plurifamiliar

Any de l'obra: 2019

C/ Jaume 1r Figueres


  • Treballs verticals 
  • Reparació d'esquerdes 
  • Reparació fissures 
  • Pintura exterior