Rehabilitació d'una terrassa

Rehabilitació d'una terrassa

Comunitats de propietaris

Rehabilitació d'una terrassa

Any de l'obra: 2020

Lluís Pericot 64-66


Formació de nou paviment de les cobertes planes descrites, mitjançant una capa de regularització de la superfície, impermeabilització amb làmina impermeabilitzant flexible estil Guru, entregada a mitja canya al parament vertical, per evitar així possibles filtracions d'aigua i acabat amb peces ceràmiques antilliscants de gres rústic de 30x30 cm o similar col·locada amb morter adhesiu. Inclou p/p de sòcol perimetral de les mateixes característiques que el paviment, rejuntat de peces, resolució, entregues i altres elements necessaris per deixar-ho tot acabat.