Rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar

Rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar

Comunitats de propietaris

Rehabilitació d'un habitatge plurifamiliar

Any de l'obra: 2019

Dr. Ferran 3r Figueres


  • Muntatge i desmuntatge de vestides
  • Sanejament de cantells de forjats
  • Impermeabilització de balcons
  • Neteja de façana
  • Substitució de gàrgoles de balcons
  • Col·locació de passamans de murets
  • Pintat de façana i pintat de baranes