Rehabilitació de l’edifici Norfeu de Figueres

Rehabilitació de l’edifici Norfeu de Figueres

Comunitats de propietaris

Rehabilitació de l’edifici Norfeu de Figueres

Any de l'obra: 2012

Av. Marignane, 9 - Figueres


Tasca de rehabilitació integral de l'edifici:

  • Reparació de les zones deteriorades del parament, fissures i cantells de forja.
  • Substitució de l'última peça dels paviments del balcó per evitar regalims d'aigua a la façana.
  • Substitució i tractament dels ancoratges de les baranes.
  • Protecció de l'edifici amb pintura antifissures tipus Coteflim NG de Revetón.

Rehabilitació duta a terme amb bastida tubular a la façana principal i amb plataforma de cremallera a la façana posterior, d'acord amb l'estudi tècnic previ a l'inici de l'obra.