Rehabilitació de façanes a un edifici plurifamiliar

Rehabilitació de façanes a un edifici plurifamiliar

Comunitats de propietaris

Rehabilitació de façanes a un edifici plurifamiliar

Any de l'obra: 2006

C/ Sta. Eugènia, 23 - Girona