Rehabilitació de façanes a un edifici plurifamiliar

Rehabilitació de façanes a un edifici plurifamiliar

Comunitats de propietaris

Rehabilitació de façanes a un edifici plurifamiliar

Any de l'obra: 2009

Ctra. Palamós, 1 - St. Feliu de Guíxols