Rehabilitació de façanes a un edifici plurifamiliar

Rehabilitació de façanes a un edifici plurifamiliar

Comunitats de propietaris

Rehabilitació de façanes a un edifici plurifamiliar

Any de l'obra: 2011

Crta. Barcelona, 38 - Girona