Rehabilitació de façanes a l’edifici Roses II

Rehabilitació de façanes a l’edifici Roses II

Comunitats de propietaris

Rehabilitació de façanes a l’edifici Roses II

Any de l'obra: 2006

C/ Els Blancals, 1 - Sta. Margarita -Roses