Rehabilitació de façana en edifici plurifamiliar

Rehabilitació de façana en edifici plurifamiliar

Comunitats de propietaris

Rehabilitació de façana en edifici plurifamiliar

Any de l'obra: 2019

c/ Riu Ser 2-4, Girona


  • Muntatge bastides
  • Repicat cantells i parament
  • Reparació armadures
  • Aplicació morter de reparació amb malla
  • Grapat de paraments verticals
  • Neteja i reparació de passamans i peça prefabricada
  • Pintura decorativa façana i peça prefabricada
  • Pintura decorativa façana i peça artificial

Memòria de la intervenció