Rehabilitació de façana

Rehabilitació de façana

Comunitats de propietaris

Rehabilitació de façana

Any de l'obra: 2019

Pineda Camós 8


  • Substitució del coronament trenca-aigües dels balcons
  • Renovació cornisa de formigó
  • Renovació ancoratges de la barana