Instal·lació d'envà Pluvial NATURVEX

Instal·lació d'envà Pluvial NATURVEX

Comunitats de propietaris

Instal·lació d'envà Pluvial NATURVEX

Any de l'obra: 2019

Amadeu 2n de Calella


  • Retirada de fibrociment/amiant
  • Renovació envà Pluvial NATURVEX